Memento filmi ve düşündürdükleri

Aslında Memento’nun dışında da bilim kurgu tarafında rastladığımız “hafıza” konusu bu beni düşündüren…

Payback’teki hafıza silme teknolojisi, Total Recall’daki sanal hafıza satınalma fikri, William Gibson’un matrix ve johnny mnemonic klasikleri, Richard Morgan kitaplarında geçen “stack”ler içindeki insan kişilikleri… İnsan kişiliğinin ve hatıralarının dijital şekilde depolanabilmesi, bunun dijital ortamlarda taşınabilmesi ve hatta başka bedenlere aktarılabilmesi öyle ya da böyle çok işlenen bir konu.

İnsanın “ruh” diyebileceğimiz enerjisini kaydedip taşıyabilmek mümkün mü acaba?  Vücutlarımız bir şekilde bunu yapan biyolojik makineler değil mi aslında?  Şu anda kendimizi fiziksel olarak vücudumuzla özdeşleştiriyoruz.  Birkaç vücut değiştirip birkaç standart insan ömrü uzunluğunda yaşadıktan sonra artık vücutlarımız ile kendimizi özleştirmiyor olacağız sanırım?

Kişiliklerin ve hatıraların değişebildiği, silinebildiği, eklenip çıkarılabildiği bir dünyada gerçekten değişik karakterler olarak var olabilecek miyiz?